ABC: Anarchist Book Club

/// English below ///

Recent zijn enkele mensen van LAG begonnen met een Anarchist Book Club. Elke laatste vrijdag van de maand komen we samen in JH SOJO om een anarchistische tekst, deel van een boek of een essay te bespreken. Geïnteresseerden zijn zeker welkom, we proberen de discussie zo toegankelijk mogelijk te houden. Door de samenstelling van de groep zijn de discussies in het Engels.

Volgende keer lezen we Emma Goldmans essay over anarchisme. Meerdere van haar  essays lezen mag natuurlijk ook, maar is optioneel. Meer informatie over de ABC en de teksten vind je hier.

Anarchism and other essays

Recently some people from LAG started an Anarchist Book Club. Every last friday of the month we meet at JH SOJO to discuss an anarchist text, part of a book or an essay. Everyone who is interested is welcome to join, we try to keep the conversation accessible. The discussion will be in English.

Next time we read Emma Goldman’s essay on anarchism. Reading more of her essays is optional. For more information on ABC and the texts we read, check here.

Opstart mailinglijst / launch mailinglist

Wil je graag op de hoogte blijven van onze bezigheden en activiteiten, maar vergeet je onze blog of facebookpagina als eens te checken? Geen nood, vanaf nu kan je ook inschrijven op onze mailinglijst! Stuur een mailtje naar leuvenseag (at) riseup (dot) net en we voegen je toe.

Do you want to keep up to date with our activities but do you forget to check our blog or facebookpage? Don’t worry, from now on you can subscribe to our mailinglist! Send us an e-mail at leuvenseag (at) riseup (dot) net and we’ll add you.

Spandoek: "Whoever they vote for, we are ungovernable"

Whoever they vote for, we are ungovernable

DIY platen en distro beurs

Collectief Cursief en Leuven Anarchistische Groep presteren:

Een namiddag vol mogelijkheden om je lokale en minderlokale DIY bands, distro’s en labels te steunen.

Start: 13u00
– Verschillende tafels met distro’s, ep’s, cd’s, info, shirts,…
– Koffie en gebakjes
– Een pintje (of twee, of een Gageleer)
– Vegan eten
– Geen kapitalisten, enkel eerlijke prijzen (of ruilhandel)
– Een toffe omgeving
– Geen honden
En natuurlijk de goeie muziek niet vergeten!

Continue reading

TTIP Game Over Leuven 25 oktober

TTIP en CETA zijn vrijhandelsakkoorden met destructieve sociale, ecologische, economische en politieke gevolgen. Deze infoavond met sprekers van TTIP Game Over en Climaxi belicht deze vrijhandelsakkoorden, het protest errond en hoe je zelf bij het verzet kunt betrokken worden!

Dit is een samenwerking tussen CEO, LAG en Collectief Cursief.

Dinsdag 25 oktober om 18u00
Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid Het Atelier, Minderbroedersstraat 48 Leuven

Fok het stemhok: Verkiezingspicknick 25/05 De Bruul Leuven

Ik stem dus ik besta ?

Zoals iedereen al (tot vervelens toe) zal gemerkt hebben is de verkiezingsstrijd volop losgebarsten in media-land. Vanuit de anarchistische beweging wordt er traditioneel opgeroepen om niet te stemmen. De achterliggende gedachte is dat stemmen legitimiteit verleent aan een systeem dat ons onderdrukt. Anderen opperen dat stemmen toch een strategisch nut kan hebben. Het wordt dan voorgesteld als de keuze tussen twee kwalen. De stem gaat dan naar de ‘minst erge’ kwaal.

Zo zie je dat zelfs in het anti-politieke kamp de politieke visies uiteenlopend zijn en er een levendig debat woedt over het nut, de legitimiteit en de zin van onze ‘democratische’ instellingen. Zonder te beweren dat er één juiste positie is tegenover de stemplicht en de hele democratische reutemeteut, vinden we het in elk geval belangrijker om kritisch te staan tegenover elke eventuele uitkomst van de verkiezingen dan om hier aan mee te doen.

Continue reading