ARSE (Anti-capitalist Resistance and Solidarity Event) in Gent

ARSE (Anti-capitalist Resistance and Solidarity Event) is een samenwerking tussen een aantal Gentse antikapitalistische groepen die het verzet nieuw leven willen inblazen. ARSE zal een dag zijn waarop ontmoeting, debat en samenzweren tegen het kapitaal en de bestaande orde centraal zal staan. Op 22/10 kan je je in ‘t Landhuis te Gent vanaf 12u verwachten aan een goed gevuld dagprogramma vol met stands, info, workshops en discussies rond sociale strijd en het daadwerkelijk vechten voor een betere wereld.
Dit alles spoelen we ‘s avonds door met een volkskeuken, optredens (van ondermeer chansonpunkers Rene Biname, skapunkers Een Tegen Reactie en de hip-hop van Beats and Breakfast) en een DJ-set tot in de vroege uurtjes. De opbrengst gaat naar de verschillende antikapitalistische collectieven.
Continue reading

Fok het stemhok: Verkiezingspicknick 25/05 De Bruul Leuven

Ik stem dus ik besta ?

Zoals iedereen al (tot vervelens toe) zal gemerkt hebben is de verkiezingsstrijd volop losgebarsten in media-land. Vanuit de anarchistische beweging wordt er traditioneel opgeroepen om niet te stemmen. De achterliggende gedachte is dat stemmen legitimiteit verleent aan een systeem dat ons onderdrukt. Anderen opperen dat stemmen toch een strategisch nut kan hebben. Het wordt dan voorgesteld als de keuze tussen twee kwalen. De stem gaat dan naar de ‘minst erge’ kwaal.

Zo zie je dat zelfs in het anti-politieke kamp de politieke visies uiteenlopend zijn en er een levendig debat woedt over het nut, de legitimiteit en de zin van onze ‘democratische’ instellingen. Zonder te beweren dat er één juiste positie is tegenover de stemplicht en de hele democratische reutemeteut, vinden we het in elk geval belangrijker om kritisch te staan tegenover elke eventuele uitkomst van de verkiezingen dan om hier aan mee te doen.

Continue reading

Discussieavond anarchisme samen met de faculteit filosofie (KUL)

Deze activiteit wordt niet georganiseerd door LAG, maar wij moedigen andere activiteiten rond anarchisme zeker aan.

Anarchisme, staat dat eigenlijk niet gelijk aan chaos? En anarchisten, dat zijn toch zeker allemaal vage hippieachtige figuren die alleen maar tegen van alles en nog wat demonstreren. En dan die verhalen over de anarchistische samenleving… Ze klinken misschien allemaal wel heel mooi en idealistisch, maar zo’n samenleving is in werkelijkheid toch nooit te realiseren?

Op woensdagavond 30 april zal in het Mgr. Sencie-Instituut een discussieavond plaatsvinden waarop onder andere deze vooroordelen aan de kaak worden gesteld. Twee gedreven sprekers zullen beiden een korte inleiding in het anarchisme geven. Peter Storm uit Nederland zal een heldere algemene inleiding op het anarchisme geven: waar staat het anarchisme voor en wat probeert het concreet te bereiken? De presentatie van Pépé van Anarchie is Orde uit Leuven zal hier goed bij aansluiten. Hij gaat vooral de nadruk leggen op de historische en filosofische kanten van het anarchisme: hoe is het ontstaan en welke fundamentele ideeën liggen eraan ten grondslag? Na deze inleidingen zal er voldoende ruimte zijn voor een open discussie – zowel met de sprekers als onderling.

Continue reading