ABC: Anarchist Book Club

/// English below ///

Recent zijn enkele mensen van LAG begonnen met een Anarchist Book Club. Elke laatste vrijdag van de maand komen we samen in JH SOJO om een anarchistische tekst, deel van een boek of een essay te bespreken. Geïnteresseerden zijn zeker welkom, we proberen de discussie zo toegankelijk mogelijk te houden. Door de samenstelling van de groep zijn de discussies in het Engels.

Volgende keer lezen we Emma Goldmans essay over anarchisme. Meerdere van haar  essays lezen mag natuurlijk ook, maar is optioneel. Meer informatie over de ABC en de teksten vind je hier.

Anarchism and other essays

Recently some people from LAG started an Anarchist Book Club. Every last friday of the month we meet at JH SOJO to discuss an anarchist text, part of a book or an essay. Everyone who is interested is welcome to join, we try to keep the conversation accessible. The discussion will be in English.

Next time we read Emma Goldman’s essay on anarchism. Reading more of her essays is optional. For more information on ABC and the texts we read, check here.

Alternatieve boekenbeurs 2018

Naar jaarlijkse traditie is het op 14 april weer Alternatieve Boekenbeurs in Gent. Ook Leuven Anarchistische Groep zal aanwezig zijn met een distrostand! De perfecte invulling voor een zaterdagnamiddag. Volledig gratis bovendien, als staan we niet in voor de massa boeken waarmee je mogelijks naar huis gaat. Meer informatie over de beurs staat op de onderstaande poster.

Nadien kan je ook blijven plakken voor de volkskeuken en een afterparty met de Leuvense Donder, Hel en Hagel en daarna Radical Dance Faction.

poster alternatieve boekenbeurs Gent 2018

ARSE (Anti-capitalist Resistance and Solidarity Event) in Gent

ARSE (Anti-capitalist Resistance and Solidarity Event) is een samenwerking tussen een aantal Gentse antikapitalistische groepen die het verzet nieuw leven willen inblazen. ARSE zal een dag zijn waarop ontmoeting, debat en samenzweren tegen het kapitaal en de bestaande orde centraal zal staan. Op 22/10 kan je je in ‘t Landhuis te Gent vanaf 12u verwachten aan een goed gevuld dagprogramma vol met stands, info, workshops en discussies rond sociale strijd en het daadwerkelijk vechten voor een betere wereld.
Dit alles spoelen we ‘s avonds door met een volkskeuken, optredens (van ondermeer chansonpunkers Rene Biname, skapunkers Een Tegen Reactie en de hip-hop van Beats and Breakfast) en een DJ-set tot in de vroege uurtjes. De opbrengst gaat naar de verschillende antikapitalistische collectieven.
Continue reading

Fok het stemhok: Verkiezingspicknick 25/05 De Bruul Leuven

Ik stem dus ik besta ?

Zoals iedereen al (tot vervelens toe) zal gemerkt hebben is de verkiezingsstrijd volop losgebarsten in media-land. Vanuit de anarchistische beweging wordt er traditioneel opgeroepen om niet te stemmen. De achterliggende gedachte is dat stemmen legitimiteit verleent aan een systeem dat ons onderdrukt. Anderen opperen dat stemmen toch een strategisch nut kan hebben. Het wordt dan voorgesteld als de keuze tussen twee kwalen. De stem gaat dan naar de ‘minst erge’ kwaal.

Zo zie je dat zelfs in het anti-politieke kamp de politieke visies uiteenlopend zijn en er een levendig debat woedt over het nut, de legitimiteit en de zin van onze ‘democratische’ instellingen. Zonder te beweren dat er één juiste positie is tegenover de stemplicht en de hele democratische reutemeteut, vinden we het in elk geval belangrijker om kritisch te staan tegenover elke eventuele uitkomst van de verkiezingen dan om hier aan mee te doen.

Continue reading

Discussieavond anarchisme samen met de faculteit filosofie (KUL)

Deze activiteit wordt niet georganiseerd door LAG, maar wij moedigen andere activiteiten rond anarchisme zeker aan.

Anarchisme, staat dat eigenlijk niet gelijk aan chaos? En anarchisten, dat zijn toch zeker allemaal vage hippieachtige figuren die alleen maar tegen van alles en nog wat demonstreren. En dan die verhalen over de anarchistische samenleving… Ze klinken misschien allemaal wel heel mooi en idealistisch, maar zo’n samenleving is in werkelijkheid toch nooit te realiseren?

Op woensdagavond 30 april zal in het Mgr. Sencie-Instituut een discussieavond plaatsvinden waarop onder andere deze vooroordelen aan de kaak worden gesteld. Twee gedreven sprekers zullen beiden een korte inleiding in het anarchisme geven. Peter Storm uit Nederland zal een heldere algemene inleiding op het anarchisme geven: waar staat het anarchisme voor en wat probeert het concreet te bereiken? De presentatie van Pépé van Anarchie is Orde uit Leuven zal hier goed bij aansluiten. Hij gaat vooral de nadruk leggen op de historische en filosofische kanten van het anarchisme: hoe is het ontstaan en welke fundamentele ideeën liggen eraan ten grondslag? Na deze inleidingen zal er voldoende ruimte zijn voor een open discussie – zowel met de sprekers als onderling.

Continue reading