Fok het stemhok: Verkiezingspicknick 25/05 De Bruul Leuven

Ik stem dus ik besta ?

Zoals iedereen al (tot vervelens toe) zal gemerkt hebben is de verkiezingsstrijd volop losgebarsten in media-land. Vanuit de anarchistische beweging wordt er traditioneel opgeroepen om niet te stemmen. De achterliggende gedachte is dat stemmen legitimiteit verleent aan een systeem dat ons onderdrukt. Anderen opperen dat stemmen toch een strategisch nut kan hebben. Het wordt dan voorgesteld als de keuze tussen twee kwalen. De stem gaat dan naar de ‘minst erge’ kwaal.

Zo zie je dat zelfs in het anti-politieke kamp de politieke visies uiteenlopend zijn en er een levendig debat woedt over het nut, de legitimiteit en de zin van onze ‘democratische’ instellingen. Zonder te beweren dat er één juiste positie is tegenover de stemplicht en de hele democratische reutemeteut, vinden we het in elk geval belangrijker om kritisch te staan tegenover elke eventuele uitkomst van de verkiezingen dan om hier aan mee te doen.

Hoe we het ook draaien of keren we zijn nog steeds burgers van de Belgische staat en die staat verwacht gehoorzaamheid van ons en dwingt die desnoods af met geweld. We vinden dat zowel de solidariteit, productie en verdeling van goederen best anders, collectiever ,met meer directe inbreng voor iedereen en liefst zonder staat georganiseerd moeten worden. Door deze ‘mening’ zullen wij nooit vertegenwoordigd kunnen worden in een corrumperend democratisch systeem. Toch blijft het belangrijk om over ‘de politiek’ na te denken, te discussiëren om zo een beter perspectief te ontwikkelen op de politiek die ons zijn wetten , reglementen en sancties (ongewenst en ongevraagd ) oplegt.

Daarom roepen we iedereen op om op de dag van de verkiezingen naar de Bruul af te zakken om gezellig samen te komen bij een tas koffie of soep op onze grote verkiezingspicknick.

Politiek kan en mag niet gereduceerd worden tot wat er vierjaarlijks in het stemhokje gebeurt !

Het besef moet groeien dat politiek niet enkel is wat de media ons vertelt, maar dat het moet leven onder de mensen, op straat en op de werkvloer !

WAT: Verkiezingspicknick vanaf 12 u aan De Bruul in Leuven met koffie en soep. (Breng een tas mee!)
Indien de omstandigheden dit toelaten zouden we ook graag een livestream van de ‘Grote verkiezingsshow’ voorzien om zo in groep cynische commentaren te leveren.

Allemaal welkom !

PS: Come for the politics , stay for the fun !