ABC: Anarchist Book Club

/// English below ///

Recent zijn enkele mensen van LAG begonnen met een Anarchist Book Club. Elke laatste vrijdag van de maand komen we samen in JH SOJO om een anarchistische tekst, deel van een boek of een essay te bespreken. Geïnteresseerden zijn zeker welkom, we proberen de discussie zo toegankelijk mogelijk te houden. Door de samenstelling van de groep zijn de discussies in het Engels.

Volgende keer lezen we Emma Goldmans essay over anarchisme. Meerdere van haar  essays lezen mag natuurlijk ook, maar is optioneel. Meer informatie over de ABC en de teksten vind je hier.

Anarchism and other essays

Recently some people from LAG started an Anarchist Book Club. Every last friday of the month we meet at JH SOJO to discuss an anarchist text, part of a book or an essay. Everyone who is interested is welcome to join, we try to keep the conversation accessible. The discussion will be in English.

Next time we read Emma Goldman’s essay on anarchism. Reading more of her essays is optional. For more information on ABC and the texts we read, check here.